Wysyłka Zakupów

Dostawa Towaru.
1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 
      Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia. 
2. PEES umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru: 
     a)  przesyłka kurierska, 
     b)  przesyłka polecona, priorytetowa lub ekonomiczna Poczty Polskiej.
3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 2 do 5 dni roboczych.
    Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym PEES (w przypadku płatności przelewem).