Wysyłka Zakupów

Dostawa Towaru.
1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 
      Koszty dostawy Towaru są wskazywane przy składaniu zamówienia. 
2. PEES umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru: 
     a)  przesyłka kurierska
     b)  przesyłka polecona, priorytetowa lub ekonomiczna Pocztowa
     c)  elektroniczna transmisja danych lub udostepnienie plików w internecie 
3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi zazwyczaj 1 do 3 dni roboczych, w przypadku towaru firmy Mares którego nie posiadamy na stanie magazynu dostawa może potrwać do 7 dni o czym poinformujemy klienta
    Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym PEES (w przypadku płatności przelewem).