Polityka Prywatnośći

Ochrona danych osobowych:

1.  Dane osobowe Klientów sklepu internetowego divexpert.pl przetwarzane są przez PEES. 
2.  Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
      a) realizacji umowy, 
      b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o Towarze oraz promocjach oferowanych przez PEES. 
3.  Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 
4.  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
     Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.