Zawartość strony internetowej i informacje o odpowiedzialności


 Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie były systematycznie aktualizowane, jednak nie możemy obiecać, że będą one w pełni
dokładne i zawsze 
aktualne.  W szczególności, niektóre produkty lub usługi mogą być niedostępne w pewnych okresach czasu.
 W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji prosimy o skontaktowanie się z PEES S.C.
Wszystkie informacje produktowe są tymczasowe i mogą w każdym momencie ulec zmianie.  
Przed złożeniem zamówienia zawsze należy złożyć potwierdzenie.
Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, gwarancyjna lub jako część jakiejkolwiek umowy.

PEES S.C. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia wynikłe z zastosowania informacji lub programów ściągniętych z tej strony.
Oświadczenie to podlega stosownemu prawu i nie dotyczy odpowiedzialności, za czyjąś śmierć lub obrażenia wynikłe z zaniedbań.


PEES S.C. w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek pośrednie lub dodatkowe szkody, włączając przerwanie działalności gospodarczej lub utratę zysków.

Prywatność i poufność

PEES S.C. nie gromadzi i nie archiwizuje jakichkolwiek danych personalnych (informacji o osobach, która mogłaby zidentyfikować) osób odwiedzających tą stronę.

Gdy jesteś proszony o podanie informacji osobistych, pobieramy tylko te dane, które są niezbędne i oczywiste.
Używamy ich tylko do celów dla jakich zostały zebrane (np. aby wysłać towar lub informacje o które prosisz).

Gdy informujemy, że Twoje dane osobiste mogą być użyte do ogólnych (włączając bezpośrednie) celów marketingowych, zawsze masz możliwość nie wyrażenia
na to zgody, a Twoja decyzja będzie respektowana. Jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dane będą dostępne w naszej komputerowej bazie klientów.
Wykorzystamy je dostarczając Ci informacje o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, do badań rynkowych i innych celów, dla których zostały zgromadzone.

 Wszelkie gromadzone informacje osobiste nie zostaną przekazane nikomu innemu bez Twojej wyraźnej zgody.
 Wkażdym momencie możesz poprosić o wgląd do swoich danych. Mogą one na Twoją prośbę zostać poprawione lub usunięte. Odpowiedzialny za to jest PEES S.C.

Wszelkie przesyłane informacje nie dotyczące osób możliwych do zidentyfikowania, czy to komercyjne, techniczne, korporacyjne lub jakiekolwiek inne, nie będą
traktowane jako poufne. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest fakt, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.


Użycie plików Cookies

Cookie to niewielki plik, który umieszczany jest na dysku twardym użytkownika. Dostarcza on specyficznych informacji o Twoich poprzednich wizytach na stronie.
Gromadzimy i analizujemy pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe. Pomaga nam to w ulepszaniu i rozwijaniu naszej oferty.
Korzystając z tych informacji nie jest możliwe zidentyfikowanie danego użytkownika, nawet w połączeniu z innymi danymi, będącymi w naszym posiadaniu.
Gromadzimy takie dane jak adres IP odwiedzającego, rodzaj używanej przeglądarki lub odwiedzane podstrony. Aby je uzyskać używany plików cookies.


Jak używamy plików cookies

Używamy plików cookies aby rozpoznać powtórne wizyty i ułatwiać nawigację po naszej stronie internetowej.
Plik cookie przechowuje informację w lokalizacji i języku odwiedzającego stronę, oraz losowo przypisanym identyfikatorze sesji. 
Gromadzone informacje pomagają w śledzeniu informacji o liczbie nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron.
Dane te pomagają w nieustannym polepszaniu nawigacji po naszej stronie oraz poprawianiu oferowanych usług.


Możesz zablowować pliki cookies

 Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, ale zazwyczaj istnieje możliwość ich całkowitego zablokowania lub akceptowane tylko wybranych plików cookies.
Jeżeli nie chcesz aby pliki cookies były umieszczane na Twoim komputerze, możesz tak ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub informowała o próbie ich zapisania.
Jednak jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookies, niektóre usługi na naszej stronie mogą stać się niedostępne, a strony mogą się wyświetlać niepoprawnie.

 Na poniższych stronach możesz znaleźć informację o tym w jaki sposób ustawić właściwości cookies w różnych przeglądarkach:
  Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/260971/pl
Chrome Google: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Pobieranie plików

Właścicielem praw autorskicch plikówi oprogramowania dostępnego na tej stronie jest PEES S.C.
  Oprogramowania można używać tylko wtedy, gdy akceptujesz warunki umowy licencyjnej, które będą pokazane podczas procedury instalacyjnej.
 Podczas pobierania oprogramowanie może ulec uszkodzeniu. Użytkownik instaluje takie oprogramowanie na własne ryzyko.

Prawa autorskie do tekstów i obrazków

Właścicielem praw autorskich do wszystkich tekstów i zdjęć dostępnych na tej stronie jest PEES S.C. Możesz z nich korzystać, pobierać i drukować, ale tylko do własnego użytku!
Nie można ich modyfikować, wykorzystywać do celów komercyjnych lub kopiować bez stosownej zgody PEES S.C.